OKUNINKA 19-20 WRZESIEŃ 2019- <<< AKTUALIZACJA >>>

2019-08-29

OKUNINKA 2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SEMINARIUM SZKOLENIOWYM

<<< AKTUALIZACJA>>>
 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Oddział w Lublinie wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie organizuje w dniach 19-20 września 2019 r. seminarium szkoleniowe w Hotelu PANORAMA w Okunince nad Jeziorem Białym.

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE, SZKODLIWE I UCIĄŻLIWIE
W ŚRODOWISKU PRACY

Planujemy poruszyć następujące tematy:

  • Obowiązki pracodawcy w zakresie pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – najczęściej popełniane błędy przy zlecaniu pomiarów.
  • Dźwigaj z głową – skutki niewłaściwego podnoszenia i przenoszenia ciężarów przez pracowników. Pokazy z zastosowaniem egzoszkieletu.
  • Ergonomia na stanowisku pracy – pokazy m.in. manipulatorów i balanserów.
  • Wypadki przy pracy w świetle występujących w środowisku pracy czynników.
  • Wirtualna rzeczywistość – pokazy LOTO, obserwacje bhp.
  • Bezpieczeństwo w zakresie ochrony rąk – przecięcia, wibracje, praca z preparatami chemicznymi.
  • RODO a bhp – co o tym wiesz?

Jesienne seminarium świetnie wpisuje się w obchodzony 19 września Dzień Pracownika Służby BHP, który został ustanowiony w październiku 2010 roku.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  !!!

  1. Program seminarium         
  2. Pismo dotyczące seminarium
  3. Karta zgłoszenia 19-20.09.2019 OKUNINKA

 

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w seminarium
i wspólnego spędzenia Naszego Święta.