INFORMACJA COVID-19 /2

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym tj. 12.05.2020 r. w trybie on-line odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, powołanej przy Sejmie RP. Podczas posiedzenia podjęto stanowisko w sprawie prewencji zarażeń koronawirusem SARS CoV-2 oraz prezentowano materiał dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie pandemii COVID-19. Z uwagi na to,iż Rada Ochrony Pracy zajęła stanowisko aby wszystkie prezentowane materiały udostępniać dla osób, które dotrą z tym materiałem do pracodawców i pracowników, wysyłam je również Państwu. Bardzo proszę aby udostępniać materiały członkom Państwa oddziałów. Jest w nich dużo informacji niezbędnych do naszej pracy w doradztwie pracodawcy.

 

Jednocześnie informuję Państwa, że w dniu jutrzejszym (w środę) odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP, na którym chcemy podjąć ważne dla naszej organizacji decyzje. O wynikach posiedzenia ZG poinformujemy Państwa w najbliższych dniach.

Z poważaniem,

Elżbieta Bożejewicz


Prezes Zarządu Głównego

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Do pobrania: