Misja i Cele

MISJA STOWARZYSZENIA
Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy

 

CELE STOWARZYSZENIA

  1. Tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia.
  3. Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno - organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  5. Dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
  6.  Doskonalenie umiejętności i wiedzy członków
  7.  
  8.  
    1. STATUT STOWARZYSZENIA z dnia 08.12.2017.pdf